Phẫu thuật thẩm mỹ có thể phục hồi như ban đầu không?

.